Sociology

Sociologie is de studie van intermenselijke relaties waarbij de nadruk ligt op de culturele, economische, religieuze en politieke aspecten van onze samenleven. Binnen intermenselijke relaties staat het menselijk handelen centraal; het actief ingrijpen of juist iets nalaten door de actor. 

 

Bij BORO speelt sociologische kennis een belangrijke rol in al onze processen. Zo gebruiken wij dit bij Proces Management (BPM), Performance Management (PM) en tot slot bij het adviseren, optimaliseren en begeleiden van implementaties en veranderingen die impact hebben op werkzaamheden en de perceptie van mensen. 

Implementation of digital transformations

Change Management

Human Resource Management