Voor een organisatiecultuur
waarin iedereen zich thuis voelt.

Waar wij in geloven

In een technologische en digitaliserende bedrijfswereld, bouw je geen bedrijf maar mensen. Wij geloven dat betrokken mensen die eigenaarschap ervaren over de organisatiecultuur, samen de uitdagingen van morgen aankunnen.

Binden is belangrijker dan werven

_______________

In een krappe arbeidsmarkt neemt de strijd om personeel toe. Een engagementbeleid waarmee de medewerkersbetrokkenheid positief beïnvloed kan worden is van grote waarde. Dit heeft namelijk tot gevolg dat medewerkers zich veilig en thuis voelen. Hierdoor zullen zij verhoogde productiviteit ervaren, zich minder vaak ziekmelden en neemt de kans dat medewerkers kiezen voor een andere werkgever af.  

 

Wat levert een engagementbeleid op?

_______________

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de kosten van vertrekkende medewerkers. Onderzoek van Heather Boushey en Sarah Jane Glynn (2016), verbonden aan onder andere Harvard University, leert ons dat het vervangen van een medewerker gemiddeld 20% van het jaarsalaris kost.

Deze kosten worden opgebouwd door het productiviteitsverlies van een vertrekkende medewerker, de kosten van het werven en opleiden van een nieuwe medewerker en de lagere productiviteit tijdens het inwerkproces. Hoewel verzuimkosten ook gereduceerd worden door de optimalisatie van een engagamentbeleid, zijn deze niet meegenomen in onderstaande cijfers. 

In deze visualisatie onderscheiden we de kosten binnen verschillende sectoren. De kosten zijn gebaseerd op jaarlijkse branche onderzoeken. 

0
Gemiddeld in Nederland per medewerker.
0
Gemiddeld per medewerker bij de overheid.
0
Gemiddeld per medewerker in de zorg.
0
Gemiddeld per medewerker in de ICT.
0
Gemiddeld per medewerker in de bouwbranche.

 

Het ophogen van engagement, de core business van BORO, doen wij door middel van wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen raken het ontwikkelen, ontwerpen, implementeren, transformeren, begeleiden, informeren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.

Onze consultants

_______________

De consultants van BORO zijn ambitieus, kundig en zijn instaat zich uitstekend in te leven in de specifieke uitdagingen van uw organisatie. Onze consultants hebben diverse achtergronden en expertises waardoor ons team een brede visie heeft op uiteenlopende vragen. 

 


"Wij geloven in het belang van verbonden medewerkers omdat het resulteert in individueel welzijn en blijvend verbeterpotentieel in organisaties van onze opdrachtgevers."