Voor een organisatiecultuur
waarin iedereen zich thuis voelt.

Uw partner in het realiseren van een medewerkersbetrokkenheidsbeleid op maat. Behouden is immers belangrijker dan werven in de huidige arbeidsmarkt, daarom biedt BORO’s medewerkersbetrokkenheidsbeleid bouwstenen die ervoor zorgen dat uw medewerkers zich thuis, betekenisvol en sociaal veilig voelen. 

 

BORO’s medewerkersbetrokkenheidsbeleid is een organisatiecultuurtransformatie op zowel strategisch als operationeel niveau, waardoor een bedrijf beter instaat is het gewenste personeel te behouden en ongewenste uitstroom tegen te gaan.

Waar wij in geloven

In een technologische en digitaliserende bedrijfswereld, bouw je geen bedrijf maar mensen. Wij geloven dat betrokken mensen die eigenaarschap ervaren over de eigen organisatiecultuur, samen de uitdagingen van morgen aankunnen.

Welke kostenbesparing kan BORO realiseren op?

_______________

Veel organisaties zijn zich niet bewust van de kosten van vertrekkende medewerkers. Onderzoek van Heather Boushey en Sarah Jane Glynn (2016), verbonden aan onder andere Harvard University, leert ons dat het vervangen van een medewerker gemiddeld 20% van het jaarsalaris kost.

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op een tijdsbestek van anderhalf jaar, omdat BORO binnen binnen die periode in staat is ongewenste uitstroom te doen afnemen met 70%. Het implementeren van het engagementbeleid nagenoeg is afgerond zullen de kosten teruglopen terwijl de besparing zich verder uitbouwt. Daarbij kan BORO zorg dragen voor het overdragen van kennis en kunde waardoor professionals van de klant zelf het engagementbeleid kunnen dragen.

In deze visualisatie onderscheiden we de kostenbesparingen binnen verschillende sectoren. Deze kostenbesparingen zijn gebaseerd op jaarlijkse branche onderzoeken.

0
Gemiddelde kostenbesparing in Nederland.
0
Gemiddelde kostenbesparing in de ICT-sector
0
Gemiddelde kostenbesparing in de bouwsector.
0
Gemiddelde kostenbesparing in de zorgsector.
0
Gemiddelde kostenbesparing in de overheidssector.

BORO Blogs

_______________

 

Het ophogen van medewerkersbetrokkenheid, de core business van BORO, doen wij door middel van wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen raken het ontwikkelen, ontwerpen, implementeren, transformeren, begeleiden, informeren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.

Onze consultants

_______________

De consultants van BORO zijn ambitieus, kundig en instaat zich uitstekend in te leven in de specifieke uitdagingen van uw organisatie. Onze consultants hebben diverse achtergronden en expertises waardoor ons team een brede visie heeft op uiteenlopende vragen. 


"Wij geloven in het belang van verbonden medewerkers omdat het resulteert in individueel welzijn en blijvend verbeterpotentieel in organisaties van onze opdrachtgevers."